Lista aktualności Lista aktualności

Uporządkowaliśmy leśne cmentarze

W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych, jako Nadleśnictwo Potrzebowice uporządkowaliśmy dwa leśne cmentarze na terenie naszego nadleśnictwa, cmentarz w Maciejewie oraz na Bronicach.

O historii słów kilka...

Cmentarz w Maciejewie przypomina o dawnej osadzie, gdzie według spisu ludności na dzień 1 grudnia 1910 r., zamieszkiwało 20 mieszkańców.

„Z kolei cmentarz na Bronicach jest dowodem istnienia w przeszłości wsi.
Jej początki datuje się na rok 1753. Stanowiło ją kilkanaście zagród położonych w większości wzdłuż drogi Piłka – Sieraków. W 1910 roku wieś liczyła 112 mieszkańców. Na wschód od drogi rozciągało się około 70 ha pół uprawnych, łąk i pastwisk. Po gradacji sówki choinówki i usunięciu drzewostanów z powodu podwyższenia poziomu wód gruntowych znaczna część ludności opuściła te tereny. Wioska ostatecznie przestała istnieć w okresie II wojny światowej, kiedy to pozostałych mieszkańców wysiedlili Niemcy.

Według ustnych podań tereny te miały być przekształcone w ośrodek hodowli zwierzyny i miejsce polowań najważniejszych władz III Rzeszy.

Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty nagrobków świadczących
o tym, że na tym niewielkim wzgórzu był wiejski cmentarz.”

(Wzmianka z tablicy informacyjnej Nadleśnictwa Potrzebowice przy cmentarzu)