Asset Publisher Asset Publisher

Młody las już rośnie

Ponad 100 ha młodego lasu i blisko 900 tys. posadzonych drzewek - oto bilans tegorocznych odnowień lasu.

Wiosna to najlepszy czas do sadzenia nowego pokolenia lasu. Wilgotna po zimie gleba i ciepłe, ale jeszcze nie palące słońce sprawią, że młode drzewka łatwiej się przyjmą.

Młody las, pochodzący z sadzonek wyprodukowanych w pilskich szkółkach leśnych, został posadzony w miejscu wyciętych w ubiegłych latach dojrzałych drzewostanach. Dzięki takiej "wymianie pokoleniowej" powierzchnia leśna naszego nadleśnictwa (a więc również polskich lasów) nie zmniejsza się.

Głównym gatunkiem, jaki posadziliśmy podczas tegorocznych odnowień była, ze względu na warunki przyrodnicze, sosna. Zadbaliśmy jednak również o wzbogacenie składu gatunkowego i w bardziej żyznych miejscach zagościły gatunki liściaste.

Zdarza się, nawet przy bardzo uważnym sadzeniu oraz optymalnych dla wzrostu roślin warunków, że młode drzewka nie przyjmą się. Dlatego w kolejnych latach dokonujemy tzw. poprawki, tzn. dosadzamy nowe drzewka w miejscach ubytków. W tym roku "poprawiliśmy" w ten sposób ok. 6 ha lasu.