Wydawca treści Wydawca treści

kontakt z mediami

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Marta Durejko
tel. 67 256 10 38 w. 17
e-mail: marta.durejko@pila.lasy.gov.pl