Asset Publisher Asset Publisher

"Dzień przyjaciół ptaków" w Potrzebowicach

Metody monitoringu i rozpoznawanie rodzimych ptaków oraz spotkanie z sokolnikiem - taki był cel spotkania z ornitologią, które odbyło się 17 marca br.

Sokolnictwo

Spotkanie rozpoczął pan Albert Wieczorek - sokolnik, uczeń klasy maturalnej Technikum Leśnego w Goraju, jeden z czterech sokolników w Polsce, który jest właścicielem orła przedniego. Pan Albert opowiedział o historii sokolnictwa, układaniu ptaków oraz o gatunkach wykorzystywanych w sokolnictwie. Podczas prezentacji naszemu gościowi cały czas towarzyszył, trzymany na przedramieniu, orzeł przedni.

Obrączkowanie ptaków

Kolejna prezentacja dotyczyła metod monitoringu, m.in. obrączkowania ptaków. Temat omówiony został przez pana Mateusza Domkę, studenta weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, współpracownika PAN. Pan Mateusz scharakteryzował sposoby odławiania i obrączkowania ptaków, przedstawił rodzaje obrączek i opowiedział o znaczeniu obrączkowania dla badań ornitologicznych. Po prezentacji zaobrączkowano sikorę modrą, która złapała się we wcześniej rozstawioną sieć ornitologiczną. Po zaobrączkowaniu modraszka została wypuszczona.

Nasza wiedza znacznie wzrosła

By sprawdzić, czy takie spotkania pogłębiają wiedzę uczestników na tematy zawarte w wystąpieniach gości, przed i po prezentacji, rozdano przygotowane wspólnie z naszymi gośćmi ankiety z 22 pytaniami. Po wstępnej analizie ankiet okazało się, że wiedza na przedstawione przez naszych gości tematy, znacznie wzrosła.

Na zakończenie, wśród uczestników spotkania z ornitologią, rozlosowano nagrodę – niespodziankę. Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy udali się pod pobliską wiatę, gdzie czekało ognisko, pieczone kiełbaski i ciepły napój.

W spotkaniu, którego organizatorem było Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Potrzebowice, wzięło udział 57 osób, wśród których były dzieci ze szkoły podstawowej w Chełście i Drawskim Młynie wraz z opiekunami, kilkoro członków Koła PTL oraz spora grupa osób z okolicznych miejscowości, zainteresowanych ornitologią.