Asset Publisher Asset Publisher

OBIEKTY EDUKACYJNE

Nadleśnictwo Potrzebowice serdecznie zaprasza wszystkich miłośników przyrody do zapoznania się z przyrodniczymi walorami naszych lasów.

Zainteresowanych zajęciami zapraszamy na prelekcję do naszej sali edukacyjnej. Izba wyposażona jest w sprzęt audio-wizualny, multimedialny i dydaktyczny.

Miłośników wędrówek zachęcamy do spacerów po ścieżkach przyrodniczo-edukacyjnych. 

ŚCIEŻKA „DZIEWANNA" ma długość 1,8 km i częściowo przebiega przez zabytkowy park położony przy siedzibie nadleśnictwa. Wzdłuż trasy stoi 26 tablic informacyjnych o tematyce związanej z gospodarką leśną.
ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA "RAJCZYWIEC" usytuowana jest w leśnictwie Kamiennik w sąsiedztwie Drawska. Trasa biegnie w urozmaiconym terenie, częściowo rzeźbionym przez lodowiec. Na jej długości ustawionych jest 12 tablic opisujących zagadnienia związane z ochroną lasu, ochroną przyrody, ochroną przed pożarem, hodowlą lasu i łowiectwem. Długość trasy wynosi 5,5 km. Przejście jej trwa około 2 godzin. Na trasie usytuowane są m.in. pomniki przyrody, zbiorniki wodne, źródliska, uprawy leśne, poletko łowieckie i urządzenia łowieckie.

Warte polecenia jest również zwiedzenie ARBORETUM, założone w 2005 roku. Wykonano wówczas zbiornik wodny, a wydobyta ziemia posłużyła na usypanie pagórka. Docelowo przewidziano, że na tym terenie będzie rosło około 150 odmian drzew i krzewów ozdobnych. Zbiornik wodny ma być zagospodarowany roślinami wodnymi. Sala edukacji przyrodniczo-leśnej oraz arboretum przystosowane są do odwiedzin przez osoby niepełnosprawne.

Do dyspozycji naszych gości jest też wiata z ogniskiem i grillem, usytuowana przy ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej „Dziewanna" i sąsiadująca z arboretum.


Wiata widziana z arboretum (fot. A. Pikuła)