Aktualności

28 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie zostało zawarte porozumienie, w sprawie utworzenia piątego Zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Sprzedaż drewna, choinek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego oraz opałowego. W sezonie przedświątecznym możliwy jest również zakup choinek i stroiszu.