Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Potrzebowice
Nadleśnictwo Potrzebowice
67 256 10 38
67 256 24 92

Potrzebowice 1

64-730 Wieleń
 

KONTO BANKOWE
BANK PKO BP S.A. Oddział w Czarnkowie
83 1020 3844 0000 1202 0007 1779

Nadleśniczy
Łukasz Grupiński
67 256 10 38
Zastępca nadleśniczego
Piotr Kępa
67 256 10 38
Główny księgowy
Łukasz Furman
67 256 10 38
Inżynier nadzoru
Krzysztof Antczak
67 256 10 38
p.o. Sekretarz
Elwira Wolniewicz-Kulka
67 256 10 38

Dział Gospodarki Leśnej

Justyna Antczak
starszy specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 67 256 10 38 w.334
Dorota Marcysiak
starszy specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 67 256 10 38 w. 332
Malwina Wróbel (w zastępstwie Barbary Krzysztofik)
referent (ds. ochrony lasu)
Tel.: 67 256 10 38 w. 333
Andrzej Doczekalski
starszy specjalista SL ds. sprzedaży drewna
Tel.: 67 256 10 38 w. 335
Monika Bartłomiejczyk-Pikuła
starszy specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 67 256 10 38 w. 331
Maksymilian Sikora
instruktor techniczny
Tel.: 67 256 10 38

Dział Finansowo-Księgowy

Teresa Kita
starsza księgowa
Tel.: 67 256 10 38 w. 612
Anna Sauerman
starsza księgowa
Tel.: 67 256 10 38 w. 613
Joanna Sarnowska
starsza księgowa
Tel.: 67 256 10 38 w.614

Stanowisko ds. pracowniczych

Marta Durejko
starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 67 256 10 38 w. 131

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Bogdan Walicht
specjalista ds. budownictwa
Tel.: 67 256 10 38 w. 675
Ewa Nawrot
starszy referent
Tel.: 67 256 10 38 w. 673
Roksana Ratajczak
referent
Tel.: 67 256 10 38 w. 674
Michał Redmann
starszy referent (ds.informatyki)
Tel.: 67 256 10 38 w. 571
Elżbieta Walicht
sekretariat
Tel.: 67 256 10 38 w. 672
Aleksandra Głodowska
sekretariat
Tel.: 67 256 10 38 w. 672

Posterunek Straży Leśnej

Maciej Andraszak
strażnik leśny
Tel.: 67 256 10 38 w. 221, 660 737 009
Ernest Śliwiński
komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 67 256 10 38 w. 221, 668 277 293